Melongaming home page. Official MelonJS focused company.

Bắt đầu làm game của bạn ngay!

Sáng tạo và thể hiện trí tưởng tượng của bạn bằng giải pháp năng động để biên tập game của chúng tôi

Dịch vụ

Dịch vụ phát triển game
Dịch vụ outsourcing cho công ty game chuyên nghiệp, bao gồm tư vấn phát triển và triển khai lên nhiều nền tảng.
Hỗ trợ và huấn luyện
Dịch vụ kèm cặp và huấn luyện tận tâm. Cung cấp dịch vụ kèm cặp và hỗ trợ phù hợp cho nhà phát triển game để tận dụng được hết khả năng của MelonJS’. Kỹ sư game hỗ trợ nhà phát triển game. Phát triển game sẽ trở nên dễ dàng và nhanh hơn với sự hỗ trợ của các kỹ sư game của chúng tôi.

Game nổi bật

Khám phá những game và dự án tuyệt vời đã được thực hiện với MelonJS

fuelrage
fuelrage
meowrace
Live on Jio PH
spacerock
melonman
Shot for Hire
Nerd Fight
Live in KaiOS intl
Live on Jio PH
garden invasion
Live in KaiOS intl
Live on Jio PH
SlayZ
god
Live in KaiOS intl
Live on Jio PH
melon jump
Live in KaiOS intl
Live on Jio PH
1000 startups
Live in KaiOS intl
Para Mania
Live on Jio PH
Street Turbo
Live on Jio PH
Goal in the wall